Resul Tapmaz - schepen van sport

Gent en de watersport, het is een lange en rijke geschiedenis. Al meer dan 150 jaar is de Arteveldestad een speler van formaat. De eerste roei en kajakregatta’s stammen uit de beginperiode van onze Gentse Feesten en maken Gent tot een internationale trekpleister voor deze watersporten. Enige trots is niet misplaatst wanneer we kijken naar de rol die Gent internationaal al heeft gespeeld voor deze sport en welke kampioenen hier hun thuisbasis hebben.

In 1954 wordt de Nationale Watersportbaan Georges Nachez voltooid, met het oog op de Europese kampioenschappen roeien van 1955. Een uniek urbanisatieproject en de start van de prachtige sportcluster die zich in de volgende decennia vormde op en rondom de Blaarmeersen. Vandaag zijn er rond de Watersportbaan 7 watersportclubs actief – vijf roeiverenigingen en twee kajakclubs – en is het een trefpunt voor hengelaars en honderden lopers.

De Koninklijke Cano Club Gent heeft haar eigen plaats binnen de die geschiedenis. De KCCG bestaat nu al bijna 80 jaar, sinds 1938. Het was de eerste club die zich vestigde aan de Watersportbaan. Op 13 en 14 mei organiseert de KCCG haar 45e internationale regatta, met deelnemers uit België, Nederland, Duitsland en Groot-Brittannië.

Sinds 2 jaar beschikt de KCCG over een nieuwe loods, en zijn de ledenaantallen in sterk stijgende lijn. Met een kleine 200 leden koestert de club ook hoge sportieve ambities op de regatta, zowel bij de kadetten, de aspiranten als de senioren.

Gent is een echte sportstad, continu in beweging. Stad Gent steunt jaarlijks meer dan 120 grote en kleine sportevenementen als blijk van erkenning en waardering.

Aan de organisatie wens ik een rimpelloos verloop, aan de KCCG een klinkende overwinning en aan alle deelnemers een faire en hoogstaande wedstrijd.


Resul Tapmaz

Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Gezondheid en Sport
Stad Gent